Stel dat er een online platform is in jouw gemeente waarmee elke inwoner en organisatie duurzame initiatieven kan starten, delen en realiseren. En dat er tussen gemeenten onderling uitwisseling plaatsvindt. Nudge Local maakt dit mogelijk en zichtbaar!

Met Nudge Local is het landelijke Nudge- platform schaalbaar gemaakt naar lokaal niveau. Zo kunnen gemeenten zelf regie voeren over het verbinden en mobiliseren van inwoners en organisaties. Hierdoor wordt het lokale duurzame ambitieniveau versneld, verbreed en versterkt.

 

Nudge_icons_green dot - city.png   Een lokaal platform

Alle lokale initiatieven, organisaties en inwoners op een plek. Vind- en deelbaar.

Nudge_icons_green dot - group 5.png   Een bestaande community

Direct starten met een community bestaande uit reeds betrokken inwoners. 

Nudge_icons_green dot - certificate.png   Content

Duurzame informatie wordt op toegankelijke manier gedeeld.

Nudge_icons_green dot - brain.png   Expertise

Starten met kennis en ervaring opgedaan in vijf jaar Nudge. 

 

Inzicht in lokale initiatieven

Alle duurzame initiatieven, bijvoorbeeld rondom klimaat en energie, staan letterlijk op een kaart. Dit geeft inzicht in wat er lokaal leeft. Deze informatie kan ook gedeeld worden met andere gemeenten die Nudge Local als platform gebruiken. Dit maakt kruisbestuiving mogelijk.

 

Toename van burgerparticipatie

Nudge Local is jouw gemeentelijke duurzaamheidsplatform waarbij je kunt kiezen voor een eigen naam; zo koos Eindhoven voor '040GoedBezig'. Inwoners en organisaties  zijn op één plek met elkaar verbonden. Dit vergroot burgerparticipatie en brengt sleutelpersonen in de wijken in beeld.

 

Image

 

Succesverhalen

Hoe dit er precies uitziet? Lees een van onze succesverhalen hieronder. 

040GoedBezig

Vanuit het programma duurzaamheid wil de Gemeente Eindhoven partijen en inwoners met kansrijke duurzame initiatieven in de stad met elkaar in contact brengen, nieuwe initiatieven laten groeien en deze een podium bieden. De Gemeente Eindhoven vroeg Nudge een platform te ontwikkelen speciaal voor de regio Eindhoven. Dit is 040GoedBezig geworden. 

Lees verder
Image
Image

Informatie delen en mensen actief betrekken! Dat kan met een toegankelijk en laagdrempelig platform. Nudge weet wat wel werkt en wat niet, en hoe dit te faciliteren. Jouw gemeentelijke duurzaamheidsplatform kan dankzij deze ervaring al over drie maanden online staan. 

 

Nudge_icons_on white - tools.png

Maatwerk

Elke gemeente heeft eigen speerpunten. Ook telt de mening van de inwoners. Daarbij zijn er wellicht al bestaande lokale netwerken die duurzame initatieven in kaart brengen? Door samen met al deze partijen in dialoog te gaan, kan iedereen zijn/ haar wensen inbrengen. Dit is waardevolle input bij het opzetten, de lancering en het beheren van het platform.

Nudge_icons_on white - biceps.png

Training

Bij het opzetten en het beheren van het platform heb je vaardigheden nodig. Zoals die van community manager en contentbeheerder. Wij leiden je op aan de hand van sprekende voorbeelden op basis van 5 jaar ervaring. Onder andere over het doen groeien en activeren van een community en het beheren van gevarieerde en inhoudelijk sterke content.

 

Hoe ziet het platform eruit?

Het Nudge Local platform is opgebouwd uit de volgende basis- elementen: 

 

ImageConcrete acties

Met call to action-buttons kunnen inwoners gemakkelijk aanhaken bij bestaande initiatieven. Bijvoorbeeld samen energie besparen, zwerfafval opruimen of een buurtmoestuin starten. Elke duurzame oproep om in beweging te komen krijgt op het platform zijn plek.

ImageIdeeen

Het platform biedt ruimte voor inwoners en organisaties om ideeën te delen met de Nudge- of lokale community. Op die manier wordt de haalbaarheid van ideeën getest en worden kansrijke ideeën versterkt.

ImageProjecten

Allerlei kleine duurzame initiatieven zijn op Nudge Local zicht- en vindbaar. Die initiatieven worden groter als inwoners ze zien, erover lezen en zich er bij aansluiten. Op een kaart kunnen inwoners zien waar welk project zich afspeelt in de gemeente.

ImageInspiratie

Nudge Local biedt op de blog inspiratie. Hier is ruimte om verhalen te delen over bijvoorbeeld innovatieve duurzame producten en lokale bijeenkomsten. De blogs worden geschreven door het team van Nudge, organisaties en individuen. De blog wordt door Nudge gemodereerd.

ImageOrganisaties

Het platform verbindt mensen, initiatieven en organisaties. Organisaties stellen expertise kosteloos beschikbaar om initiatieven verder te helpen. Bijvoorbeeld in de vorm van producten of diensten. Vanuit deze expertise volgt regelmatig een samenwerking.

Image

 

 

 

Nudge Local brengt eenmalige kosten voor inrichting, training, communicatie, projectleiding en de organisatie van het stakeholderdialoog met zich mee. Ook betaal je jaarlijkse licentiekosten. Vergelijk je dit met de kosten voor het zelf ontwikkelen van een dergelijk platform? Dan ben je met Nudge Local goedkoper uit én snel op weg.

Meer weten over Nudge Local? Neem contact op!