Company challenge

Nudge voor organisaties

Met je medewerkers aan de slag met een (duurzaam) vraagstuk. We zorgen ervoor dat nieuwe ideeen - van onderaf - een breed draagvlak krijgen en daardoor makkelijker gerealiseerd worden. Door alle medewerkers in beweging te brengen, beweegt je organisatie mee. 

Nudge organiseert Company Challenges voor organisaties in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld een middagje brainstormen, of een volledig verzorgd meerdaags evenement met een moderator, inspirerende sprekers en afsluitend een feest. Een zoektocht naar het beste en meest uitvoerbare idee, en deze concreet maken, inspireert en geeft energie. 

 

Nudge_icons_green dot - bolt.png   Motivatie

Gemotiveerde medewerkers door het creeren van draagvlak.

Nudge_icons_green dot - handshake.png  Samenwerken 

Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis om te werken in de nieuwe wereld.

Nudge_icons_green dot - paper.png  Concreet en realiseerbaar

Een breedgedragen duurzaam project waar iedereen direct mee aan de slag kan.

Nudge_icons_green dot - binoculars.png  Inspiratie 

Inspirerende sprekers delen hun verhaal: successen en mislukkingen.

 

Challenges op maat. Ook voor jouw organisatie

Hoe klein of groot je team ook is, wij helpen je organisatie innoveren en van onderaf te veranderen. We dagen medewerkers uit hun interne kennis te delen. Door hier maximaal gebruik van te maken creëren we draagvlak onder alle lagen van de organisatie en bereiken we duurzame verandering.  

 

Concrete uitkomst met positieve impact

Het idee met het grootste draagvlak wordt versterkt en concreet uitgewerkt. Omdat  het idee door medewerkers wordt ondersteund, kan meteen invulling gegeven worden aan de realisatie. Met tools en handelingsperspectief. Zo realiseren we samen positieve impact.

 

Alle sprekers en juryleden waren goed voorbereid en dat kon je merken. Het gaf blijk van enthousiasme en inlevingsvermogen. De dag was goed ingedeeld en zeer informatief.

 

Succesverhalen

Hoe dit er precies uitziet? Lees een van onze succesverhalen hieronder. 

Google Summer Challenge

Hoe laat je medewerkers op een leuke manier kennis maken met elkaar en met de cultuur van je organisatie? Voor deze vraag stond Robert-Jan van Berckel, HR business partner bij Google. Hij benaderde Nudge met de vraag om samen de Google Summer Challenge te organiseren. In samenwerking met drie Vrienden van Nudge werd dit een inspirerend, uitdagend en verrassend evenement.

Lees verder
Image
Image
Image
Image

Een Company Challenge wordt op maat gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een tweedaags evenement zijn. In hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit en heeft het gehele project (van voor- tot en met natraject) een doorlooptijd van 6 maanden. 

 

Nudge_icons_on white - binoculars.png

Voortraject - Intake 

In een intake gesprek formuleren we de doelstellingen van de Company Challenge en stellen we de succesfactoren vast. 

 

Nudge_icons_on white - megaphone.png

Voortraject - Communicatie

Vervolgens start de interne communicatie om deelnemers te werven en medewerkers enthousiast te maken voor de Company Challenge. 

 

Nudge_icons_on white - wayfinder.png

Dag 1 - Inspiratie, kennis en ideegeneratie

De dag start met een kennismaking. Waarna de deelnemers kennis opdoen, uitgedaagd en geinspireerd worden waarbij co-creatie en innovatie centraal staan. 

 

Nudge_icons_on white - bulb.png

Dag 2 - Ideeën uitwerken en selecteren

De aangedragen ideeën worden verder uitgewerkt en aan elkaar en/ of een jury gepresenteerd. Het beste idee wordt gekozen en wordt uitgewerkt tot een concreet en realistisch project. 

 

Nudge_icons_on white - forward.png

Natraject - Realisatie en impact 

Achteraf meten we het resultaat aan de hand van de vooraf opgestelde doelen en succesfactoren. Ook helpt Nudge mee in de realisatie van het project om zo impact te vergroten. 

 

Voor de gehele organisatie, inculsief de bemensing en exclusief locatie, gaan wij uit van een bedrag vanaf 30.000 euro bij 25 tot 50 deelnemers.

Bel of mail gerust voor jouw Company Challenge op maat, tarieven en mogelijkheden!