De Groene Machine: medewerkers in actie

Image Succesverhaal: campagne

UU logo vierkant.jpg

De meeste bedrijven hebben duurzaamheid onderdeel gemaakt van hun visie. Maar hoe integreer je dit in de bedrijfsvoering en zorg je ervoor dat niet alleen de directie maar elke medewerker zich voor de duurzame visie inzet? Het Facilitair Service Centrum (FSC) van de Universiteit Utrecht schakelde daarvoor de hulp van Nudge in. Gezamenlijk hebben we de interne campagne ‘De Groene Machine’ ontwikkeld, die niet alleen meer dan 80 duurzame ideeën heeft opgeleverd, maar ook een beweging op gang heeft gebracht. De enthousiaste medewerkers voeren in het najaar hun eigen ideeën uit. Op dit voorbeeld van ‘gedragsverandering van onderaf’ zijn wij ontzettend trots.

 

250 medewerkers in 4 regio’s

geïnformeerd over duurzaamheid

Aantrekkelijke uitingen

passend bij De Groene Machine

2 brainstormsessies

met 51 enthousiaste deelnemers 

2 winnende ideeën en 80 overige ideeën 

om mee aan de slag te gaan

Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid vanzelfsprekend wordt binnen je organisatie? Om een campagne te laten slagen is het belangrijk te weten wat er binnen de organisatie speelt. Hoe medewerkers samenwerken en welke kennis zij hebben. Om daar achter te komen werden twaalf FSC-medewerkers geïnterviewd. De resultaten van deze interviews zijn vertaald naar de campagne De Groene Machine. Voor de campagne is nagedacht welke vormen van interne communicatie het beste aansluiten bij de medewerkers, zoals een aansprekend beeldmerk en persoonlijke aanpak. Tijdens een serie roadshows hebben teams van medewerkers hun collega’s geïnformeerd over de campagne en de urgentie. Binnen deze krachtige sessies van een half uur werden medewerkers geprikkeld na te denken over duurzaamheid tijdens een ‘ren je rot’ quiz. En bovendien enthousiast gemaakt om een inhoudelijke bijdrage te leveren tijdens de brainstormsessies.

Ik vind het belangrijk om een bijdrage aan duurzaamheid te leveren zodat ook de generaties na ons kunnen beschikken over een leefbare leefomgeving. De aard van de werkzaamheden van onze facilitaire organisatie maakt het mede mogelijk hierin een bijdrage te leveren. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat we een verschil kunnen en moeten maken. We zijn blij met de samenwerking met Nudge in ons traject naar een duurzame bedrijfsvoering, omdat hun aanpak gedegen en origineel is. De duurzaamheidscampagne hebben zij specifiek ontwikkeld voor onze doelgroep en hun communicatieaanpak is verfrissend. De kracht van onze samenwerking ligt in het feit dat hoewel Nudge ons faciliteert, het toch ‘ons’ duurzaamheidstraject blijft doordat zij daar waar nodig op de achtergrond blijven.
Eddie Verzendaal - Facilitair Service Centrum, Universiteit Utrecht

Samen nadenken over duurzame ideeën

En enthousiasme, en dus ook betrokkenheid bij het onderwerp, was er. Uiteindelijk waren meer dan 50 medewerkers vanuit verschillende afdelingen aanwezig bij twee interactieve brainstormsessies. Tijdens de brainstorm konden medewerkers in kleine groepjes, die rouleerden, meedenken over duurzame ideeën binnen de thema’s energie, mobiliteit, voedsel, hergebruik & afval en groen. Deelnemers werden gestimuleerd om ideeën aan te dragen en deze vervolgens te beoordelen vanuit o.a. de gele en zwarte hoed van Edward de Bono. Daarnaast ontvingen deelnemers elk een eigen schrift met (visuele) achtergrondinformatie over de thema’s, spelregels voor de ideeën en een feedbackvliegtuigje waarmee zij hun feedback konden delen.

Beweging op gang gebracht

De Groene Machine heeft een beweging op gang gebracht. Tegelijkertijd is er nieuwe energie ontstaan met als resultaat dat collega’s elkaar beter weten te vinden. Medewerkers zijn enthousiast (geworden) over duurzaamheid en zijn bereid een bijdrage te leveren aan een duurzame bedrijfsvoering. In het najaar van 2017 start het FSC met de uitvoering van de eerste beste ideeën. Uiteraard samen met zijn medewerkers!